Kéo dây cáp mạng cho nhà xưởng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch