Thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh cho CTY Toàn Tâm Phát